Kontakt

30 år tillsammans produceras av Lifeline.

Producent: Michael Henriksson
michael.henriksson@lifeline.se

Biljetter: Frida Uddman
frida.uddman@lifeline.se

Press: Helena Iles/ILES PR
helena@iles.se

Marknad: Åsa Nathell
asa@nathell.nu

Marknad Lifeline: Cherie Karlsson Glover
cherie.k.glover@lifeline.se